Nyheder

Nordic Life Cares NYHED Sleep Tracker samt Safebed

Nordic Life Care har det sidste kvartal leveret og installeret mere end 50 enheder af Sleeptrackere og Safe-bed til 7 forskellige kommuner i Danmark.

Vi har i samarbejde med kommunerne fundet frem til den helt rigtige løsning, hvor vi med sleeptrackerens funktioner kan monitorerer eksempelvis:

  • Tid (tilbragt i sengen og reel søvntid)
  • Aktivitet (vendinger og sengeudstigninger)
  • Hjerterytme (hvilepuls, gennemsnitlig puls og høj puls)
  • Åndedrætsfrekvens (lav, middel og høj)

Sleeptrackeren giver nu personalet nogle helt nye og unikke muligheder for at afhjælpe borgerne i hverdagen, som ikke er set tidligere.

Nordic Life Care leverer og installerer projekt til kommune i Danmark

Nordic Life Care leverer og installerer færdigt projekt med mere end 320 opkoblinger til kommune i Danmark.

Strategien omkring innovative løsninger (Tele Care) er det os en stor glæde at meddele, at Nordic Life Care igen har vist, at vi har den helt rigtige løsning til kommunerne i Danmark der tænker innovativt.

Vi har i samarbejde med kommunen fundet frem til den helt rigtige løsning set i forhold til borgerens ønsker og behov. Kommunen får en komplet innovativ løsning set fra et økonomisk synspunkt, uden at gå på kompromis med kvaliteten til både borgere og medarbejdere i kommunen.

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 32 beboer på et plejecenter i Danmark.

Vi er glade for at have indgået en sådan kontrakt, da det er den første af sin art i Nordic Life Care Regi. Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi. Denne teknologi giver adgang til mere 999 unikke sensorer, der kan tilkobles den enkelte bolig.

Dette gør at den enkelte bolig kan udstyres med den sensor baserede teknologi, der kræves for at skabe nogle trygge rammer for den enkelte beboer i hverdagen. Løsningen vil i sidste ende skabe større tryghed, frihed og uafhængighed for både beboer og personale på plejecenteret.

Vi er både glade og stolte over at vi nu skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

Nordic Life Care indgår kontrakt med Kommune i Danmark om levering af Hosted Care Solution

Nordic Life Care skal levere en fuld integreret Hosted Care solution til kommunen. Vi er i en konkurrenceudsat branche, men vi har været klar over at vi har priser, som er konkurrencedygtige sammenlignet andre løsninger på det nordiske marked.

Derudover indeholder kontrakten de nyeste teknologier inden for ældre og handicap området. Det er rart at få bekræftet denne formodning med underskrivelsen af denne kontrakt, lyder det fra Nordisk Life Care.

Ny innovativ løsning til plejecenter

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet, strategien for kommunen har været klar fra starten. Nordic Life Care har forstod straks opgaven og der var aldrig tvivl om samrabejdet.

Plejehjemsløsningen fra Nordic Life Care, giver tryghed for både borger, pårørende og personalet, derudover øger den livsglæden for den enkelte borger.

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

Ny innovativ løsning til plejecenter og demensafsnit

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 72 beboer på et plejecenter i Danmark samt udvidelse af demensafsnit på 20 boliger.

Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi, som Nordic Life Care lancerede i efteråret 2016.

Plejehjemsløsningen fra Nordic Life Care, giver tryghed for både borger, pårørende og personalet, derudover øger den livsglæden for den enkelte borger.

Vi er både glade og stolte over at vi igen skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

Godt Nytår

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere, et rigtig godt nytår.

2016 har på mange måder revolutioneret Nordic Life Care forretningsområder, med mange nye banebrydende teknologier indenfor ældre og handicap området, hvor der blandt andet er indgået samarbejde med NFC Group (UK) samt Emfit (Finland).

Det er også med stolthed at vi for tredje år i træk, kan præsenterer en vækst i Nordic Life Care med mange nye og spændende installationer, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder for et fantastisk samarbejde i 2016, og ser frem til et forsat godt og fantastisk samarbejde i 2017.

Nordic Life Care tilbyder banebrydende teknologi inden for demenssikring

Care City revolutionerer demenssikring

I samarbejde med en britisk specialist i radio-tags til at sikre biler, bagage, pakker, overfaldsalarmer og meget mere, har Nordic Life Care udviklet en ny banebrydende løsning til demenssikring for ældre i den private bolig og i plejeboligen.

Ligesom mange af landets kommuner har Nordic Life Care gennem de seneste år ledt efter en stabil, nøjagtig og prisbillig løsning, der kan sikre demente et værdigt liv uden at fratage dem deres privatliv og frihed. Ulemperne ved de eksisterende systemer på markedet i dag er, at de er dyre, upræcise og enhederne skal lades op en gang i døgnet – måske endda flere gange om dagen, hvilket er meget ressourcekrævende. De mange ulemper skyldes, at løsningerne er baserede på mobilnettet.

Derfor har Nordic Life Care i stedet udviklet en løsning baseret på en særlig radioteknologi med lang rækkevidde (også i bygninger), der ikke kræver store sendestyrker. Det betyder små, billige chips, der kan monteres uden gener for den demente, med batterilevetider fra ni måneder op til fire år. Da løsningen kører på sin egen frekvens, bliver den ikke påvirket af mobiltelefoner, wifi, satellit eller andre radioteknologier – og kræver ikke dyre sim kort.

I praksis etablerer Nordic Life Care en Care City løsning med et særligt radionetværk over det geografiske område, som kommunen ønsker at dække. Care City forsynes med plantegning over de bygninger og områder, hvor de demente borgere har hjemme. Løsningen virker både indendørs og udendørs.

Bevæger en dement sig uden for det definerede område (geofence), sender systemet en alarm til vagtcentralen eller medarbejderne. De kan nu bede Care City om at vise, hvor den demente er gået hen – helt ned til 30 centimeters nøjagtighed.

Care City er udviklet efter gældende danske forhold og regler – og danske kommuners praksis for behandling af demente.

Nordic Life Care er i sommeren 2016 gået i gang med et pilotprojekt med den første danske kommune med den banebrydende, nye form for demenssikring. Nordic Life Care vil også meget gerne demonstrere løsningen og teknologien for andre kommuner.

Nordic Life Care indgår nyt og spændende samarbejde med en af verdens største producenter af batterier

Aftalen betyder at Nordic Life Care nu kan levere og servicere alle nuværende og fremtidig kunder med batterier i høj kvalitet til konkurrence dygtige priser.

Med udvidelsen af batterier i vores produktsortiment, gør at Nordic Life Care er i stand til at levere batterier og ladesystemer til El-kørestole, loftlifte, backup batterier til plejehjemssystemer, låsesystemer og andre enheder, der kræver batterier.

Nordic Life Care leverer innovativ løsning til plejecenter i Danmark

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

Vi er glade for at have indgået en sådan kontrakt, da det er den første af sin art i Nordic Life Care Regi. Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi. Denne teknologi giver adgang til mere 999 unikke sensorer, der kan tilkobles den enkelte bolig.

Dette gør at den enkelte bolig kan udstyres med den sensor baserede teknologi, der kræves for at skabe nogle trygge rammer for den enkelte beboer i hverdagen. Løsningen vil i sidste ende skabe større tryghed, frihed og uafhængighed for både beboer og personale på plejecenteret.

Vi er både glade og stolte over at vi nu skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.