Nyheder

Nordic Life Cares NYHED Sleep Tracker samt Safebed

Nordic Life Care har det sidste kvartal leveret og installeret mere end 50 enheder af Sleeptrackere og Safe-bed til 7 forskellige kommuner i Danmark.

Vi har i samarbejde med kommunerne fundet frem til den helt rigtige løsning, hvor vi med sleeptrackerens funktioner kan monitorerer eksempelvis:

  • Tid (tilbragt i sengen og reel søvntid)
  • Aktivitet (vendinger og sengeudstigninger)
  • Hjerterytme (hvilepuls, gennemsnitlig puls og høj puls)
  • Åndedrætsfrekvens (lav, middel og høj)

Sleeptrackeren giver nu personalet nogle helt nye og unikke muligheder for at afhjælpe borgerne i hverdagen, som ikke er set tidligere.

Nordic Life Care leverer og installerer projekt til kommune i Danmark

Nordic Life Care leverer og installerer færdigt projekt med mere end 320 opkoblinger til kommune i Danmark.

Strategien omkring innovative løsninger (Tele Care) er det os en stor glæde at meddele, at Nordic Life Care igen har vist, at vi har den helt rigtige løsning til kommunerne i Danmark der tænker innovativt.

Vi har i samarbejde med kommunen fundet frem til den helt rigtige løsning set i forhold til borgerens ønsker og behov. Kommunen får en komplet innovativ løsning set fra et økonomisk synspunkt, uden at gå på kompromis med kvaliteten til både borgere og medarbejdere i kommunen.

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 32 beboer på et plejecenter i Danmark.

Vi er glade for at have indgået en sådan kontrakt, da det er den første af sin art i Nordic Life Care Regi. Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi. Denne teknologi giver adgang til mere 999 unikke sensorer, der kan tilkobles den enkelte bolig.

Dette gør at den enkelte bolig kan udstyres med den sensor baserede teknologi, der kræves for at skabe nogle trygge rammer for den enkelte beboer i hverdagen. Løsningen vil i sidste ende skabe større tryghed, frihed og uafhængighed for både beboer og personale på plejecenteret.

Vi er både glade og stolte over at vi nu skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

Nordic Life Care indgår kontrakt med Kommune i Danmark om levering af Hosted Care Solution

Nordic Life Care skal levere en fuld integreret Hosted Care solution til kommunen. Vi er i en konkurrenceudsat branche, men vi har været klar over at vi har priser, som er konkurrencedygtige sammenlignet andre løsninger på det nordiske marked.

Derudover indeholder kontrakten de nyeste teknologier inden for ældre og handicap området. Det er rart at få bekræftet denne formodning med underskrivelsen af denne kontrakt, lyder det fra Nordisk Life Care.