Sleep Tracker

Sleep Tracker’en monitorerer borgerens søvnmønster og kan opfange ændringer i hjerterytme og åndedrætsfrekvens og dermed potentielt forudsige større risici, såsom blodpropper. Den kan måle effekten af og eventuelt mindske/øge mængden af søvnmedicin og give en større følelse af tryghed for både borger, pårørende og personale samt øge livsglæden for den enkelte borger.

Ved hjælp af Sleep Tracker’en er det muligt for personalet at optimere deres arbejdsgang. Natterunder kan optimeres, når borgerens data er lige ved hånden og natpleje kan udføres, når borgeren er vågen. Alt dette kan Sleep Tracker’en informere personalet om.

Data på hjerterytme, åndedrætsfrekvens og sovetid hos den sovende/sengeliggende borger kan desuden være med til at opfange ændringer i tilstanden tidligere og således imødegå helbredsmæssige udfordringer hos den enkelte.

Enheden måler

  • Sovetid (tid tilbragt i sengen og reel søvntid)
  • Aktivitet (vendinger og seng-udstigninger)
  • Hjerterytme (hvilepuls, gennemsnitlig puls og høj puls)
  • Åndedrætsfrekvens (lav, middel og høj)

Gennem software fra Emfit QS kan både borger, pårørende og personale se disse data på alle enheder (fx Ipad, Iphone, bærbar, desktop). Sleep Trackeren sættes i en stikkontakt og kan placeres under topmadrasen.

Sleep Tracker præsentation